Skontaktuj się
z nami i poznaj
swoje możliwości

Fundacja Regionalne Centrum
Aktywności Gospodarczej
Oddział Terenowy w Łodzi 

ul. P.O.W. 25
90-248 Łódź
tel.: 662 481 669
e-mail: [email protected]

​KRS: 0000770900
NIP: 5272882287

RCAG jest marką zarządzaną przez Fundację Cognitio.

Projekt „Promocja zagraniczna wizerunku województwa jako regionu innowacyjnego, atrakcyjnego gospodarczo, poprzez zagraniczną promocję oferty regionalnych przedsiębiorstw oraz  pozyskanie nowych rynków zbytu dla tutejszych MŚP i nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Powyższy projekt realizowany jest przez Fundację Cognitio.