Zacznij ekspansję
na nowe rynki

Kalendarium

Celem projektu jest promocja gospodarcza regionu ukierunkowana na wzrost powiazań gospodarczych w tym w szczególności międzynarodowych. W ramach realizacji projektu przewidziano następujące zadania:

Spotkania informacyjno-promocyjne

8 spotkań dla przedsiębiorców, zainteresowanych rozpoczęciem współpracy międzynarodowej i ewentualnym wzięciem udziału w misji gospodarczej.

Spotkania zorganizowane będą na terenie miasta Łódź, aby zapewnić optymalny dojazd dla uczestników z każdej części regionu.

Skuteczne wprowadzanie firm na rynek zagraniczny wymaga posiadania wiedzy o rynku, jego specyfice w odniesieniu do branży i aspektów kulturowych, które odgrywają istotną rolę w budowaniu relacji na rynkach zagranicznych. Spotkania z ekspertami i materiały informacyjne wyposażą uczestników projektu w narzędzia niezbędne do skutecznego wchodzenia na rynek stanowiący kierunek ekspansji wyjazdowej dla danej branży.

Misje: nabór i spotkania przedwyjazdowe

W toku spotkań informacyjnych zostaną wybrane przedsiębiorstwa ze względu na swój potencjał kwalifikujące się do misji wyjazdowych.

Następnie w ramach przygotowania i organizacji misji wyjazdowej, będziemy wspierać przedsiębiorstwa w przygotowaniach bezpośrednich do wyjazdu:

pomożemy w przygotowaniu oferty produktowej będącej odpowiedzią na potrzeby rynku docelowego;

przekażemy aktualną wiedzę na temat specyfiki rynku, jego zwyczajów handlowych i kulturowych, kultury biznesu i zasad prowadzenia negocjacji biznesowych.

Organizacja misji, połączonych ze zwiedzaniem targów

W ramach misji gospodarczych przedsiębiorcy wezmą udział w targach branżowych oraz sesjach match-makingowych oraz spotkaniach B2B. ​

Harmonogram realizacji jest uzależniony od aktualnej sytuacji pandemicznej na świecie.​

Projekt „Promocja zagraniczna wizerunku województwa jako regionu innowacyjnego, atrakcyjnego gospodarczo, poprzez zagraniczną promocję oferty regionalnych przedsiębiorstw oraz  pozyskanie nowych rynków zbytu dla tutejszych MŚP i nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Powyższy projekt realizowany jest przez Fundację Cognitio.