O NAS

Nasze cele realizujemy poprzez skoncentrowanie i mobilizację. Nasi eksperci dysponują wieloletnim doświadczeniem w środowisku międzynarodowym

Wspieramy rozwój

Regionalne Centrum Aktywności Gospodarczej w Łodzi to instytucja tzw. otoczenia biznesu, której celem jest inspirowanie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu poprzez aktywizowanie i wspieranie przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem internacjonalizacji firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Nasze cele realizujemy poprzez skoncentrowanie i mobilizację potencjału środowisk gospodarczych oraz działalność doradczą i usługową w procesach profesjonalizacji biznesowej przedsiębiorstw, a także wspomagania przedsięwzięć gospodarczych, w tym promocji regionu.

Działamy na terenie regionu łódzkiego, jednak nasze projekty mają zasięg międzynarodowy.

Czym się zajmujemy?

  • zapewniamy wsparcie eksperckie w zakresie rozwoju przedsiębiorstw oraz planowania ich ekspansji na rynki zagraniczne,
  • ułatwiamy nawiązywanie kontaktów biznesowych poprzez organizację misji gospodarczych oraz udział w wydarzeniach wystawienniczych i targach,
  • wspieramy proces projektowania konkurencyjnych produktów i usług,
  • dostarczamy wiedzę na temat wieloaspektowej specyfiki poszczególnych rynków – od zagadnień prawno-administracyjnych po kulturę biznesu na danym obszarze.

Nasi eksperci dysponują wieloletnim doświadczeniem w środowisku międzynarodowym oraz wiedzą, potrzebną przy realizacji projektów i oferowanych usług.

W razie potrzeby korzystamy z sieci specjalistów współpracujących z RCAG w zakresie konkretnych zagadnień i projektów.

Projekt „Promocja zagraniczna wizerunku województwa jako regionu innowacyjnego, atrakcyjnego gospodarczo, poprzez zagraniczną promocję oferty regionalnych przedsiębiorstw oraz  pozyskanie nowych rynków zbytu dla tutejszych MŚP i nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Powyższy projekt realizowany jest przez Fundację Cognitio.