W związku z zakończeniem realizacji projektu: „Promocja zagraniczna wizerunku województwa jako regionu innowacyjnego, atrakcyjnego gospodarczo, poprzez zagraniczną promocję oferty regionalnych przedsiębiorstw oraz  pozyskanie nowych rynków zbytu dla tutejszych MŚP i nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi.” wyłączamy z dniem 01.01.2024 dostęp do platformy informatycznej z powszechnym dostępem dla przedsiębiorców zbierającej dane, pozwalające na szybkie znajdowanie partnerów zagranicznych zainteresowanych międzynarodową kooperacją z firmami z województwa łódzkiego.