• Wspaniali Eksperci
  • Rzetelna wiedza
  • Nowe kontakty
  • Dobrze opracowana strategia
  • Świetna lokalizacja
  • Liczna frekwencja

to słowa wyrażające naszą radość z przeprowadzonego 1-szego spotkania informacyjno-szkoleniowego, dedykowanego Biotechnologom, które odbyło się 12.05.2022r.

Dziękujemy raz jeszcze Wszystkim za obecność.