Od 01.03.2022 jesteśmy widoczni na terenie województwa łódzkiego.

Billboardy promujące Nasz program już znajdują się przy trasach A1 i S8.

W ten sposób chcemy dotrzeć z ofertą do firm działających w całym regionie.